skip to Main Content

Ingeschakeld
Verbinden van scholen,
werkgevers en gemeenten

Waarom Ingeschakeld?

Eén van de kerntaken van het praktijkonderwijs is het toeleiden van hun leerlingen naar werk. In dat kader wordt er al jaren succesvol samengewerkt met werkgevers om voor iedere leerling een passende stage- en arbeidsplaats te vinden. Deze traditie van leren & werken kent veel goede voorbeelden. Ook voor het voortgezet speciaal onderwijs is arbeidstoeleiding sinds enkele jaren opgenomen in de wet. En ook daar worden meters gemaakt. Inmiddels trekt de economie weer aan. Dit biedt allerlei kansen voor leerlingen die aan het werk willen en kunnen. Hiervoor is het van belang dat scholen, werkgevers en gemeenten elkaar tijdig weten te vinden. Maar ook dat we leren van alle goede voorbeelden in het land. En daar slaat Ingeschakeld de brug, zodat ieder talent benut wordt.

Gezamenlijk belang, gezamenlijke aanpak

Om hier wat aan te doen slaan scholenkoepels voor vso en pro én de werkgevers de handen ineen voor het project ‘Ingeschakeld’. Met dit landelijke project wordt een flinke impuls gegeven aan de concrete samenwerking tussen werkgevers, scholen en gemeenten. Met als doel om nog meer schoolverlaters een passende op de arbeidsmarkt te geven.

Inmiddels hebben de volgende organisaties zich verenigd met deze missie:

Wat gaan we doen?

Er zijn in het land al veel initiatieven die geleid hebben tot mooie resultaten om schoolverlaters aan het werk te krijgen en te houden. In een eerste spoor worden scholen, werkgevers en gemeenten uitgenodigd deze succesvolle aanpakken te delen. Deze worden opgenomen in de ‘participatiekaart’ waarmee in één landelijk overzicht duidelijk wordt welke samenwerkings-vormen hebben geleid tot succesvolle uitstroom van jongeren naar werk. Op basis van deze concrete praktijkvoorbeelden kunnen scholen, werkgevers of gemeenten naar wens een inschatting maken over de toepasbaarheid in hun specifieke organisatie of regio. Daarnaast geven de ‘Matchmagazines’ en ‘Werkportretten’ een doorkijkje vanuit het perspectief van een werknemer, werkgever of gemeente.
In een tweede spoor gaat Ingeschakeld aan de slag om werkgeversnetwerken, scholen en gemeenten aan elkaar te koppelen. Dit uitsluitend op verzoek van één of meerdere van deze partijen.

Dicht bij de bestaande praktijk

Kenmerkend voor de aanpak is het pragmatische en vraaggestuurde karakter. Zo dicht mogelijk bij de uitvoering en praktijk. ‘Ingeschakeld’ zal dus vooral niets nieuws ontwikkelen, maar simpelweg partijen bij elkaar proberen te brengen. Niet alleen om de kans op werk te vergroten voor de komende lichtingen schoolverlaters, maar ook voor die jongeren die afgelopen jaar uitgestroomd of uitgevallen zijn zonder passende werkplek.

Projectopbouw en activiteiten

Project Ingeschakeld heeft als doel de samenwerking te verbeteren of te creëren tussen scholen, werkgevers en gemeenten. Daarbij wordt enerzijds gebruik gemaakt van bewezen goed werkende aanpakken op het gebied van samenwerking die leiden tot succesvolle plaatsingen. Anderzijds wordt aangesloten bij bestaande vragen of behoeften van eén of meer van de partners in de regio om een verdergaande samenwerking rond de plaatsing van jongeren met de andere partners aan te gaan. Om succesvolle voorbeelden op te halen, behoeften te peilen en in de regio partners aan elkaar te verbinden wordt gewerkt langs 2 sporen:

Spoor 1 – Ophalen en delen van goede voorbeelden

Er wordt op verschillende plekken in het land al succes geboekt met het plaatsen van jongeren uit het vso of pro bij werkgevers. Spoor 1 is erop gericht om deze succesvolle aanpakken te verzamelen, van daaruit kennis op te bouwen en deze informatie te delen. Dit met als doel om de partners te inspireren, maar vooral ook om hen concrete handvatten te geven als zij zelf aan de slag willen. Daartoe worden een drietal hoofdactiviteiten uitgevoerd binnen dit spoor:
1. Ophalen van werkende voorbeelden
2. Verwerken van de opgehaalde informatie
3. Ontwikkelen van communicatiemiddelen
In het Projectplan Ingeschakeld worden deze hoofdactiviteiten verder uiteengezet.

Spoor 2 – Vinden en verbinden, resulterend in samenwerkingsafspraken

In Spoor 2 wordt in de regio gewerkt aan de verbinding tussen scholen, werkgevers en ge-meenten. Deze partijen kunnen bij het realiseren of verbeteren van hun samenwerking en/of verbinding gebruik maken van Verbinders vanuit het project Ingeschakeld.
De Verbinders binnen Spoor 2 hebben daarbij een 4-tal hoofdactiviteiten:
1. Enthousiasmeren
2. Mobiliseren
3. Realiseren
4. Communiceren
In het Projectplan Ingeschakeld worden deze hoofdactiviteiten verder uiteengezet.

Agenda

Matchmagazine

Nieuws

10jul 19

Aan de slag als Junior Schoolassistent

In Utrecht ging Ingeschakeld op bezoek bij de Dacostaschool. Op deze school voor  primair onderwijs gaat Sagal aan de slag als Junior Schoolassistent. Sagal komt van STIP vso, een school…

Lees meer

Aanmelden goed voorbeeld

Bent of kent u een goed voorbeeld? Wilt u dit voorbeeld graag met ons delen? Mogen wij dit goede voorbeeld op onze beurt delen op de website en met geïnteresseerden? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op!

Aan de slag!

Wilt u in gesprek met ons om te onderzoeken wat wij voor uw organisatie of regio kunnen betekenen? Wij komen graag met u in contact om samen aan de slag te gaan en leerlingen uit het VSO of Pro te begeleiden naar werk. Neemt u hiervoor contact op met de projectleider via:
Patrick Hallink / info@edunova.nl / 06-22 01 12 70

Downloads

Projectplan Ingeschakeld 
Startbijeenkomst Project Ingeschakeld 
Vooraankondiging bijeenkomsten Ingeschakeld
Uitnodiging Landelijke Startbijeenkomsten Ingeschakeld
Factsheet Ingeschakeld
Startbijeenkomst Ingeschakeld Noord – complete presentatie
Startbijeenkomst Ingeschakeld Zuid – complete presentatie
Startbijeenkomst Ingeschakeld Midden – complete presentatie

Social media

Op de hoogte blijven?

Dat kan via www.ingeschakeld.nl of neem contact op met Patrick Hallink
(landelijk projectleider) via info@edunova.nl of 06 – 220 112 70.

logo Edunova bruin
Back To Top
X